Referater

 

Referat fra julebord 13.12.2019.

 

 

 

Det var 45 deltakere på årets julebord.

 

 

 

1. Bjørn ønsket velkommen.

 

2. Musikk til underholdning og dans ved Selbugutan/ Olavs.

 

3.Det ble sunget 3 juesanger fra juleheftet.

 

4.Tradisjonell julemat fra 2 kokker ble servert av medlemmer i Klæbu sanitetsforening.

 

5.Aid Sæter leste ei fortelling om hvordan tusser og troll ble til. Ove Lysklett fortalte ei historie fra Rønningen fra den gang det var skysstasjon der.

 

6. Kaffe og bløtkake ble servert som dessert.

 

7. Dans til kl. 23.00.

 

Det ble solgt lodd på fruktkorg levert av Extra og på planter for kr. 1980

 

 

 

Liv Berit Hansen

 

sek.

 

 

Protokoll 21.11.2020

Tilstede: Bjørn Lervold, Kåre Haugen, Ove Lysklett, Toril Indergård, Liv Berit Hansen.

Sak 1: Kommunestyrets behandling om overdragelse av Gamle festsal.

Dissens i kommunestyret, men da rådmannen påpekte at matrikkelen for overdragelse, stenger 28. november, ble tida for knapp til å finne en robust avtaker. Kommunestyret vedtok at Gamle festsal overføres Trondheim kommune.

Vi har vår leieavtale som varer til november 2021. Pensjonistforeningen vil benytte denne tiden til å forhandle om overtakelse.

Sak 2: Bestilling av leie av møtelokalet.

Det kan føre til problemer å få ønskede dager når hver leietaker kan gå inn på systemet og bestille tid. Dette må vi finne ei løsning på.

Vi fikk de ønskede dagen i vårhalvåret, men ser at vi kanskje alt nå må bestille for høsten.

Forslag til høstens møter: 3. og 24. september, 22. ev. 29.oktober, 18. november og 10. ev. 11. desember.

Sak3: Vervekampanje.

Det var enighet om å utsette kampanjen til våren da det nå er kaldt, og det er en travel tid. Styret oppfordrestil å være mer aktiv og spørre aktuelle personer, og å omtale foreningen positivt.

Sak 4: Julebord.

Påmeldingsfrist 05.12. Invitasjon ut snarest mulig. Vi møtes mandag 25. kl.10.00 for fordeling av programmet etter rode-oppsetting. Det kopieres 230 kopier. Rodene ble gjennomgått og opprettet.

Sak 5: Program våren 2020.

Nå haster det med planlegginga!

23.01: Sangkveld. Klæbu seniorkor forespørres. Kåre tar kontakt med et kor på Byneset.

Aktuelt tema: Testament og framtidsfullmakt.

Neste styremøte: Fredag 6. desember kl. 10.00.

Liv Berit Hansen

sek.

 

Referat fra medlemsmøte 24.10.2019

 

 1. Bjørn Lervold ønsket velkommen. Deretter spilte Eldbjørg Vik til to allsanger.
 2. Underholdning ved Panter Tanter og Tiger Gutter.

De var 5glade og dyktige musikanter som underholdt med sanger fra og om havet.

 1. Anne Norskag, nestleder i fylkeslaget, orienterte om hva pensjonistpartiet i fylket og sentralt jobbet med.
 2. Servering av karbonade, kjeks og kaffe.
 3. Åresalg
 4. Pensjonistkoret ledet av dirigent Anne Berit Moe framføte 4 sanger.
 5. Trekking av gevinster.

 

Det ble solgt årer for 2380kr og det var 38 personer tilstede.

 

Liv Berit Hansen

sek.

Referat fra medlemsmøte 19.09.2019.

 

1 Velkommen ved Bjørn Lervold.

Sang og orientering om forandring i programmet for dagen, kulturskolen kunne ikke stille med underholdning.

Medlemsmøtet 17. oktober flyttes til 24., da det ble kollisjon med konsert i kirka.

 

2. Informasjon fra Infosenter for seniorer i Trondheim v/ Ingvil Ødegård og Linda Oppøyen.

Senteret kan orientere om muligheter i seniortilværelsen i Trondheim og har åpen skranke i Hornemannsgården for informasjon mellom kl. 12.00 og 14.00.

Det er et hav av muligheter, men et er opp til deg å benytte dem.

Tilbud som ble nevnt var bla. Frivillighetssental, kultur, trim og diverse kurs.Den kulturelle spaserstokken, senioruniversitetet.

Bibliotektilbudet er nå utvidet og har eget programhefte. Det låner nå ut verktøy, og har opplæringstilbud i bruk av data og datakafe. Datakafe er det også i Hornemannsgården.

Tilbud finner du på www.tr.kom.no – seniorinformasjon. Her finner du informasjon om aktiviteter i din bydel. Vi kommer under Helse og velferdsenteret på Lerkendal, tlf. 72546400.

Istamar i Spania: Her kan du få tilbud om helsefremmende opphold på 2- 6 uker. Tilbudet er behovsprøvd, betaling etter inntekt. Østbyen helse- og velferdssenter har nærmere opplysninger.

Kurs i depresjonsmestring.

Noen opplever depresjon i forbindelse med endringer i livet, eks. overgang fra jobb til pensjonist. Kurset gis til 10 personer i gruppe.

Trygghet i symfoni -et tilbud fra TSO.foredrag og utstilling 24. januar 2020

Info fra Trondheim kommune: Hva skjer?

Dette er et hefte utgitt av Infosenteret for seniorer.

 

3. Servering og åresalg.

 

4. Informasjon og demonstrasjon av hvordan hjemmesida kan brukes v/ Einar Skei.

 • Oppnevnelse av nærmiljøutvalg.
 • Medlemmene i utvalget skal være representanter fra lag og organisasjoner i Klæbu, ikke politikere. Utvalget skal fange opp ønsker og behov i befolkninga, eks. 17. maifeiring, julegranstenning o.l. Medlemmene skal velges for 4 år.

          Pensonistforeninga skal ha en representant.

          Valget ble avgjort i møtet og Einar Skei blir representant fra           pensjonistforeninga.

 • Eldres dag:

          Gudstjeneste kl. 16.00

          Festmarkering på Gamle festsal- påmelding

         

 

          Middagsservering

          Orientering om nytt helse -og velferdssenter

          Underholdning

          Kaffe og kake.

 • HUNT: Helseundersøkelse.

          Alle i Trondheim mellom 18 og 75 år vil få spørsmål om å delta.

 • Frivillighetssentralen: Lunsj og spørrekonkurranse 26. september.
 • Hjemmesida: http://kpensj-13.123hjemmeside.no

          Einar demonstrerte hvordan den kan brukes.

 

Åresalg: 2770kr. Oppmøtte: 37 personer.

 

 

Liv Berit Hansen

(sek)

Referat fra medlemsmøte 29.08.2019

 

1: Bjørn Lervold ønsket velkommen. Sang med Eldbjørg Vik ved pianoet.

 

2: Trine Søra kåserte om Gråkallbanen og områdene rundt.

Hun fortalte historien om bakgrunnen for at banen og til bygninger vi ser når vi tar banen. Gråkallbanens far var NilsChr. Buckmann. Han hadde selv flyttet til Byåsenområdet og ønket at flere skulle bosette seg i der. Det ble solgt billige villatomter langs banen, høyere oppe ble det solgt hyttetomter.

Buckmann ville ha ført banen lengre enn til St. Olavsgate, men der ble det stopp.

Her bodde «finfolket»- finsandingene, fra hospitalkirka og ut mot byporten bodde rakkersandingene.

I 1903 kom første sporvei til Munkvoll, den ble ført fram til Lian stasjon i 1932.

Tilhenger 71, kalt Leopold, går den dag i dag.

 

3: Åresalg og servering.

 

4: Selsbakkgutan spilte opp til dans og allsang

Allsangheftet deres ble godt mottatt av glade sangere.

I pausen ble første omgang med trekking gjennomført.

Det ble solgt en omgang til med årer før dansen fortsatte.

 

5: Siste post på programmet var siste omgang med trekking av gevinster.

 

37 oppmøtte. Åresalget innbrakte 4003kr.

 

Liv Berit Hansen

sek.

Referat fra medlemsmøte 23.05.2019.        

Etter årligårs invitasjon fra Betel menighet ble møtet holdt i Betel menighets lokaler, Klæbu.

1.      Pastor Jon Aage Rødseth tok vel imot oss og ønsket oss velkommen til Betel. Han orienterte om dagens program om det de kunne delta med.

2.      Mussikalsk åpning med sang og musikk. Gunnveig Rød på gitar og sang ved Pål Glimmen. De underholdte med 4 stk sanger.

3.      Skriftsord ved Pål Glimmen.

En kort og god fortelling om det kjærlige forhold han hadde til sin farfar i sin barndom og oppvekst. Han hadde mange ganger oppgjennom livet priset sin farfar for den støtte og det fundament han fikk med seg fra sitt barndomshjem. Han avsluttet med en kort bønn.

4.      Beverming.

Det ble også på Betel servert vår tradisjonelle karbonadesmørbrød med erter og løk. Vann og kaffe til drikke. Vi delte serveringen i to deler. Kaffe og kaker etter neste post på programmet.

5.      Bjørn Lervold overtok ledelsen og ønsket dagens foredragsholder , Gustav Østberg Øverli , v/St. Olav velkommen til Klæbu.

Emne: Legevakt-tjenesten 116 og 117. Akkut-tienesten 113.

Legevakt-tjenesten trer i kraft når ikke den lokale legetjeneste eri drift, feks etter stengetid eller på dagtid når legekontoret er stengt. ( helger og høgtid.)

Akkut-tjenesten skal kunne brukes hele døgnet v/ akutte helsetjenester.

Gustav Østberg Øverli gav oss en god innføring i disse to forskjellige tjenestene innen helsevesenet.

Gode og nyttige kunnskaper.

Bjørn takket hr. Øverli for besøket i Klæbu og overrekte ham en delikatesse-eske lavet av Anne Huitfeldt som takk for god informasjon.

6 Kaffe og kaker.

Det ble servert 8-10 stk fristende og deilige kaker. Salg av årer i kaffepausen.

7. Lokal Info.

Etter kaffepausen orienterte Randi Berg om sommerturen 13. aug. til Einunndalen. Bjørn orienterte om saker i laget og      om framdrifta med overtakelse av Gamle Festsal om hvordan saken står.

8. Trekking av årer.

Det innkom for salg av årer kr. 2.600.9. Oppmøtte. 35

10. Laget vil overføre kr. 1.500,- til Betel som takk for oss.

Bjørn takket alle for et hyggelig samvær og ønsket alle vel heim og God sommer.

Ove Lysklett Sek.

 

Referat fra medlemsmøte 25.04.2019

1: Bjørn Lervold ønsket velkommen og informerte om aktuelle saker.

• Atb arrangerer infomøter om nye ruter fra høsten 2019 30.april og 25. juni. Det anbefales å gå inn på Atbs hjemmeside for å se nyheter. Bjørn vil prøve å få selskapet hit på et medlemsmøte for å informere.

• Overtakelse av Gamle festsal. Det er tre interessenter i saken, Kommuneforbundt avd. Klæbu, Klæbu mannskor og Klæbu pensjonistforening. Kommunestyret vil ikke gå inn for vern av Gamle festsal, men beolde vernestatus for Guttebygget. Det vil bli holdt møte mellom interessentene og kommunen 6.mai for videre arbeid med saken.

2: Lasse Overgaard – Orientering om det nye bo- og servicesenteret.

Sykehjemmet organiseres med 8 beboere pr. enhet som innholder enerom, kjøkken med spiseplass og stue/oppholdsrom. Det vil bli plass for 60 beboere.

Omsorgsboliger: Det er beregnet behov for 20- 30 stykker med heldøgns bemanning.

Rådhuset skal benyttes til samfunnsnyttige formål med bydelskaffe i første etg. og helse i andre.

Storkjøkken er mulig i planene, hvis politisk vilje!

3: Sang og mat.

4: Randi Berg orienterte om forslag høstens dagstur.

Hun la fram 3 forslag til reisemål:

1. Einunndalen- seterveien.

2. Trollheimen rundt

3. Aursunden med rundtur.

Det er mulig å komme med andre ønsker. Ta kontakt med Randi.

5: Musikk ved To rustne herrer og åresalg.

6: Toril Indergård orienterte om aktuelle saker fra styret i Trøndelag pensonistford.bund.

Saker det arbeides med i helsutvalget:

• Hørsel og ventelister. Egenandel?

• Etterlattepensjon

• Eldres rettigheter

Debattmøter i Trondheim:

8. mai: Åpent møte på P- Hotel i regi av pensjonistforbundet. Harald Norman deltar.

Debattmøter på Folkebiblioteket – Rådhussalen – arrangementer i samarbeid med pensjonistforbundet, NTNU og Trondheim kommune.

21.mai: Vold og overgrep mot eldre

1. oktober: Ensomhet, tap og velferdsteknologi

26. november: Leve hele livet – en sammenheng i tjenestene.

Aktuelle tema for flere møter:

Prioriteringer i primærhelsetjenesten – prinsipper.

Livsforlengende og lindrende behandling.

Psykisk helsehjelp.

7: Musikk og dans

8.Rebusoppgaver v/ Liv Berit Hansen.

9: .Musikk og dans.

10. Trekking

41 oppmøtte.

Åresalg: 3160 kr.

Liv Berit Hansen

sek

Referat fra mdlemsmøte 21.03.2019.

 

1.    Velkommen ved Bjørn Lervold med sangen «Vår tanke er fri».

 

2.    Årsmøte i Trøndelag pensonistforbund er avholdt. Deltakere fra Klæbu var Bjørn Lervold, Ove Lysklett og Arne Eggan.

      Det ble orientert om helseutvalget arbeid i fylket. utvalget ber om at saker som opptar medlemene meldes inn.

      Forhandlingsretten – ingen forandringer bortsett fra at vi nå er med i drøftingene om utjevingsprinsippet.

3.    Trine Søraa kåserte over emnet «Historiske Trondheim»

Hun tok utgangspunkt i Nidarosdomen. Hun mente grunnen til at Trondheim ble Trønderhovedstaden skyldes at Olav Den Hellige er gravlagt her . Om ikke så, ville byen vært lagt til Stiklestad!

Vestfonten vender mot vest og er en god retningsgiver i byen. Hun beskrev flere av statuene i veggen og forklarte hvorfor skulptørene har brukt tidsriktige bilder av kjente personer i arbeidet. De skal vise at de ikke er laget i middelalderen, men på den tid disse menneskene levde. Slik kan man kjenne igjen ansiktene til bl.a. Åsund Olavson Vinje, Olav Aukrust og Bob Dylan i skulpturene.

Hun var innom bybrannene og fortalt årsaken til at det kom et pålegg om at nye hus i byen skulle mures.

1921 var et år mye skjedde i byen: Dovrebanen ble åpnet, støtten av Olav Tryggvason ble avduket. Tordenskjoldstatuen var da allerede kommet opp.

Byggingen av Stiftsgården, og den spesille måten den ble bygd på, ble beskrevet.

Hun avsluttet med å vise bilder etter frigjøringen hvor folk sto i kø for å kjøpe norske flagg!

4.    Servering av karbonader og kaffe.

5.    Selsbakkgutan spilte til underholdning, allsang og dans.

 

Det ble solgt årer for 3510 kr. Det var 39 oppmøtte.

 

Liv Berit Hansen.

sek.

Referat fra medlemsmøte 20.09. 2018. 

1.Velkommen ved Bjørn Lervold.

 2. Underholdning ved elever fra Klæbu kulturskole.

          3 elever spilte tre nummer på trombone under ledese  av Sven Arne Sørum.

 3. Pasient- og brukerombud Elin Hagerup orienterte om arbeidsområder for ombudet, og om rettigheter du har som pasient.

Ombudet får saker fra 48 kommuner. Det arbeider uavhengig av Helsedirektoratet, men er underlagt dem.

Mandat: Bistå den enkete pasient og å endre helsetjenesten til det bedre.

Fastlegene og Samhandlingsreformen: Idag blir mange videresendt til spesiallegetjenesen for lidelser som legen kunne ha behandlet dersom han hadde bedre tid. Det fører også til lengre liggetid på sykehusene.

Det er uheldig med mange vikarer. Det fører ofte til at prøveresultat ikke blir fulgt opp.

SMS- tjenesten som koster 6 kroner, er ulovlig.

Tvangsbruk, eks. innelåsing, er ikke tillatt.

Ombudet trer ofte inn for å bedre dialogen mellom institusjon og pårørende.

Det er forskjell i regelverket for hjemmesykepleie og sykehjem Det arbeides nå for at pasienter med hjemmesykepleie skal få enkeltvedtak slik de har på et sykehjem.

Fritt sykehusvalg: Du skal ha svar inne 10 dager på når og hvor. Dersom du må vente, er det HLFO som skal sørge for at du skal få et tilbud ved et annet sykehus.

Info fra ombudet: Spalte i E-adressa tirsdager annenhver uke.

 4. Info. ved Bjørn Lervold:

       Arbeidet med sammenslåinga av de to trøndelags avdelingene. Det skal dannes nytt styre og det skal foreslås nye kandidater. Dette behandles 28. november 2018.

       Produksjonskjøkken ved det nye bo-ogservicesenteret. Det vil bli organisert en underskriftskampanje.

       Eldbjørg Vik orienterte fra eritreisk afen på biblioteket før hun spilte til allsang før bespisningen.

 27 oppmøtte. Åresalg:1960kr.

Liv Berit Hansen

sek.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.05 | 10:56

Flott hjemmeside Klæbu pensjonistforening har fått.
Husk Åpent møte onsdag 8 mai på P-Hotels Brattøra, Trondheim Kl.16- 16.30

...
25.06 | 04:27

Melder meg inn som medlem i Klæbu pengsjonistforrening fra d.d
Sissel Norbotten
Tine Buggesvei 3b
7540. Klæbu
Telefon 48184583

...
02.09 | 12:40

Jeg liker denne flotte siden

...
09.04 | 23:38

Er en flott hjemmeside.

...
Du liker denne siden